Strategiesessie:

focus op cultuur

CULTUURSTRATEGIE

Tijd om je cultuurstrategie en de authenticiteit van je uitstraling aan te scherpen?

Een strategiesessie bij Riet Business Consulting kan je helpen om op een leuke en creatieve manier de focus terug te krijgen.

We zetten de belangrijkste zaken op een rijtje en gaan op zoek naar zo veel mogelijk bruikbare inzichten en ideeën.

Het resultaat is ideeën die je snel kan gaan implementeren!

Dit zeggen deelnemers:

"Darla gaf op een ontspannende wijze inzicht in onze mogelijkheden. Waar lagen de kansen en waar de bedreigingen. O.b.v. haar analyses maakte de organisatie een ontwikkeling door met een concrete focus voor de toekomst."

"Wij vonden de sessie...heel erg bruikbaar voor ons. We gaan nu veel gerichter te werk. En nemen steeds [onze ideale klant] in ons achterhoofd bij het maken van een keuze."


 STRATEGIE : KLANTEN

 STRATEGIE : WAARDE

 STRATEGIE : CULTUUR


Hoe werkt het?

Deelnemers worden in een interactief en productieve sfeer begeleid in het naar boven halen en bedenken van zo veel mogelijk relevante inzichten en ideeën. Gesteund door kennis en expertise op het gebied van business management en klantgerichtheid, komen al gauw echt toepasbare oplossingen op tafel.

Deze strategiesessies zijn vaak een combinatie van brainstorm en masterclass, en leveren daardoor direct antwoorden en resultaten op.

Wat gaan we ontdekken?

Het zijn toch allemaal mensen waar wij zaken mee doen, of het nou om een kleine of een grote organisatie. Een we doen het liefst zaken met mensen die wij leuk vinden en met wie we goed kunnen opschieten. Laat je de organisatie echt datgene uitstralen waar je voor staat en wie je diep in je genen bent, dan wordt die juist heel aantrekkelijk voor de doelgroep. Zeker als er veel concurrentie is in je markt of sector, is een levendig en sprekende cultuur een uitstekende manier om je differentiëren en je klanten enthousiast te krijgen. Want enthousiaste klanten komen vaker terug en bezorgen je meer mond-tot-mondreclame.

Hoe kunnen wij ons anders profileren dan al die andere aanbieders? Hoe kunnen wij onze klanten meer laten identificeren met ons merk? Hoe kunnen wij datgene wat wij doen spannender maken zodat klanten erover gaan praten en andere klanten aanbrengen?

Tijdens deze sessie gaan we eerst vaststellen wie je nou werkelijk bent als organisatie om te kunnen bepalen hoe je authentieke cultuur eruit zou moeten zien. Waar sta je voor en wat wil je bereiken? Wat wil je dat klanten over de organisatie denken en zeggen? Wij staan ook even stil bij de vraag of je persona helder zichtbaar, consequent en consistent doorgevoerd is in het bedrijf, en in zoveel mogelijk details.

Daarna draaien we alles om. We weten wie wij denken te zijn en wat we willen uitstralen, maar hebben onze klanten hetzelfde idee? Begrijpen ze ons en kunnen ze zich met ons identificeren? Is het percentage vaste klanten hoog of laag? Zijn ze betrokken en voelen ze zich lid van de club? Of zijn ze juist verveeld en ongeïnteresseerd, met het gevaar dat ze snel naar een ander gaan zodra daar een beter aanbod is?

Vervolgens gaan we op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Een laag aantal steeds terugkerende klanten, of een lauw respons op je uitingen, of een hoog aantal klachten, zijn allemaal tekens dat klanten onverschillig zijn. En daar kunnen twee verschillende redenen voor zijn: of je doet te weinig om een duidelijk en consistente persona te laten zien, of de klanten die je probeert aan te spreken passen helemaal niet in dat beeld. De kunst is om de juiste klanten op de juiste manier aan te spreken met de juiste producten en diensten. Als je al een duidelijke klantstrategie hebt en een heldere waarde strategie hebt bepaald, wat kun je nog meer doen om je authentieke cultuur te laten merken door je klanten? Heb je die persoonlijkheid doorgevoerd in alle mogelijke details? Zijn er nog nieuwe creatieve mogelijkheden waarmee je de nadruk daar nog meer op kunt leggen?

Voor wie?

Het doel van deze sessies is het beter kunnen begrijpen voor wie je het allemaal doet en waarom. Die kennis helpt je als organisatie om gezamenlijk te kunnen focussen op een specifiek doel. Met een gerichte focus op wat en wie van belang is, wordt het veel makkelijker afleidingen en verleidingen te weerstaan die komen wanneer je blik gericht is op de wispelturigheid van de markt of het bijbenen van de concurrenten.

De 'scherper focus' strategiesessies zijn bedoeld om zeer bruikbaar te zijn voor bijvoorbeeld organisaties die een snelle groei hebben meegemaakt door alles aan te pakken maar nu alles werkbaar willen maken, organisaties te maken hebben met veel concurrentie of die opereren in een commodity's markt en dingen juist anders willen doen, organisaties in 'ingedutte' sectoren die willen gaan innoveren of nieuwe wegen willen inslaan, of voor startende bedrijven die hun ideeën snel willen toetsen.

Praktische informatie

De 'scherpere focus' strategiesessies als deze Cultuurstrategie duren een halve dag en kosten €500 (exclusief btw en eventuele onkosten). Omdat deze sessies zeer interactief zijn en gericht op het genereren van veel inzichten en ideeën, is het maximum aantal deelnemers 15. Sessies kunnen worden gehouden op uw eigen bedrijfslocatie. Indien voor een andere externe locatie wordt gekozen, zijn de kosten hiervoor voor eigen rekening.

Na iedere sessie ontvang je een samenvatting van de besproken onderwerpen, de ideeën en actieplannen, die handig te gebruiken is als referentie en leidraad om langer de focus erin te houden.

Nieuwsgierig geworden naar wat voor ideeën we samen kunnen bedenken voor je eigen organisatie?
Bel Darla van de Riet op (+31) 06-51151982 of stuur een e-mail naar darla @ RietConsulting.nl om een strategiesessie te boeken!